Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Una aplicació permet triar quina és la teràpia més adequada per a cada pacient amb demència

Article complert de la UOC

09/03/2021
Cristina Saéz

Cada tres segons es diagnostica un nou cas al món de demència, un tipus de malaltia neurodegenerativa sense cura que afecta la memòria, les capacitats cognitives i el comportament. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es calcula que ara hi ha uns 50 milions de persones afectades a tot el món, una xifra que, a causa de l’augment de l’esperança de vida i de l’envelliment de la població, s’espera que hagi arribat als 75 milions el 2030, i als 132 milions el 2050.

Les demències provoquen discapacitat i dependència, generen grans impactes per a qui les pateixen i els seus cuidadors, i plantegen grans reptes per a la sostenibilitat dels sistemes de protecció social. Tot i que hi ha alguns tractaments farmacològics que en tracten els símptomes, les intervencions psicosocials ajuden a alentir-ne el curs i a contrarestar-ne els aspectes que comporten una reducció de la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. En aquest sentit, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), des de l’eHealth Center, ha llançat una eina, anomenada PSICODEM, que permet triar la intervenció més adequada per a cada pacient en funció del seu grau de demència i dels aspectes que es vulguin afrontar.

Aquesta eina és una aplicació mòbil —tot i que també té una versió web— adreçada tant a professionals com a familiars que han de tenir cura d’una persona amb demència. L’aplicació els permet triar entre diferents intervencions psicosocials en funció del grau de demència i altres comorbiditats —cada trastorn o malaltia addicional—, com ara ansietatdepressió o agressivitat, alhora que els informa sobre el nivell d’evidència científica de cadascuna d’elles.

«Hi havia incertesa sobre quina o quines intervencions eren més eficaces per a les persones amb demència i volíem contribuir a posar-hi llum», afirma Marta Aymerich, investigadora del grup eHealth Lab, —adscrit també als Estudis de Ciències de la Salut de la UOC— igual que les coautores de l’eina, Carme Carrion i Noemí Robles.

Així, considera Aymerich, al professional especialitzat li pot servir especialment aquesta informació sobre el nivell d’evidència científica; al professional no especialitzat, per orientar la psicoteràpia que necessita el pacient, i als familiars, per conèixer les intervencions existents —des de teràpies de reminiscència fins a musicoteràpia—, així com per poder-les comentar amb el professional de la salut.

PSICODEM ja s’ha testat prèviament en format web, se n’ha avaluat la usabilitat amb professionals de l’atenció primària i especialitzada i se n’ha estudiat la validesa amb neuròlegs i neuropsicòlegs. Les proves per validar l’aplicació es van dur a terme en un centre d’atenció primària, una clínica privada i un hospital públic amb 119 pacients amb diferents graus de demència i una desena de professionals de la salut.

«Per testar l’eina, vam col·laborar amb professionals de l’atenció primària de Catalunya, amb professionals especialitzats de l’Institut d’Assistència Sanitària i de la Clínica de Girona», apunta Aymerich.

 

Una dècada de recerca científica

Aquesta aplicació mòbil és fruit de més d’una dècada de recerca. Es va començar a gestar quan Aymerich era a l’Agència per a la Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), on va fer una revisió sistemàtica de l’evidència científica existent sobre l’ús i l’eficàcia de les intervencions psicosocials per tractar les demències.

Després, juntament amb investigadors de la Universitat de Girona, de l’Institut Català de la Salut i de la Universitat Pompeu Fabra, van rebre finançament durant dos anys (2010 i 2011) de l’Institut de Salut Carlos III per dissenyar una eina digital. Finalment, des de la UOC i, en particular, des de l’eHealth Center, es va anar un pas més enllà i es va desenvolupar una aplicació per permetre a tots els interessats conèixer quina era la millor intervenció per a cada pacient amb demència.

Ara que l’aplicació ja està disponible, les investigadores volen, per una banda, anar actualitzant el gruix d’evidència científica de cada intervenció, a mesura que es van generant noves evidències sobre la seva efectivitat. I, per l’altra, fer-ne difusió arreu per tal que s’utilitzi i que els professionals i pacients tinguin a l’abast una eina que els ajudi a prendre la millor decisió per a cada persona. PSICODEM està disponible en anglès, català i espanyol.

 

Aquest projecte segueix cinc de les dotze línies estratègiques del Pla de salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya: 1 (Persones, la seva salut i el sistema sanitari), 4 (Accés i resolució), 6 (Atenció integrada i cronicitat), 8 (Excel·lència i seguretat) i 9 (Avaluació i transparència).

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS3, salut i benestar9, indústria, innovació i infraestructures.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s’enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l’estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxal’aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s’articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’eHealth Center (eHC).

Els objectius de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu#25anysUOC

Comments are closed.