Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Codi etic

Aquest codi està destinat a tots els membres, treballadors i voluntaris de la Fundació Antònia Roura , amb l’objectiu
de regular tot el que es refereix a la línia general d’actuació de la Institució i a la conducta professional en el centre de treball i àmbits d’actuació de l’entitat.

Principis bàsics:

• La voluntat de la fundadora: l’objecte principal serà el de prestar un servei d’acolliment i
assistència integral de qualitat a la gent gran, en règim substitutori de la llar, adequat a les necessitats de cadascun dels usuaris, i inspirat en els valors cristians de respecte a la dignitat humana, hospitalitat, tolerància i caritat.

• Manca d’afany de lucre: El patronat ha de vetllar per la viabilitat i continuïtat de la Fundació, per això cal que obtingui superàvit.

Tanmateix el superàvit es reverteix a la pròpia fundació i s’obté de forma ètica.

Valors:

• Respecte a la dignitat humana: Independentment de la nostra condició social, de la nostra capacitat intel·lectual, del sexe, de l’origen o del color de la pell, les persones, sense cap excepció, compartim un valor: la dignitat. Ningú no té dret a considerar indigna a una altra persona. Per tant, ningú no podrà ser sotmèsa tracte degradant.

• Hospitalitat: Des del primer moment, tots els usuaris i familiars seran rebuts i tractats amb voluntat d’acolliment.

• Tolerància: La tolerància es la disposició a respectar les conviccions dels altres en matèria religiosa, ètica, política, etc.
És un principi que ha de regular les relacions de tots els membres, personal i voluntaris de la Fundació, i que s’ha de promoure entre els usuaris i familiars.

• Caritat: el servei s’ha de caracteritzar per un tracte d’amor i tendresa, generant una situació d’inclusió i igualtat de la persona assistida.

• Confiança: La confiança és una condició bàsica de les relacions de la Fundació amb els usuaris i les famílies ateses i, per ser-ne
mereixedors, en tot moment ha de guiar la nostra norma de conducta.

• Responsabilitat i compromís: Portar a terme els actes necessaris, dins les possibilitats, per aconseguir els objectius establerts segons la voluntat de la fundadora.

• Inconformisme i llibertat: Voluntat d’actuar per millorar l’atenció a les persones grans. Reivindicar davant l’administració pública les mancances que hi pugui haver en cada moment.

• Transparència: Els resultats obtinguts i els mitjans emprats per la Fundació han de ser clars pels usuaris i per la societat en general. Es garantirà la transparència de l’activitat i el dret dels ciutadans a la informació i la documentació públiques, alhora que s’estableixen els principis de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els patrons i el personal de l’administració.