Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

La Fundació Antònia Roura i Barbany és una entitat sense afany de lucre que té com a principal finalitat l’atenció a les persones grans i a les seves famílies, amb el lema que les persones s’han de trobar en tot moment ben acollides i ben tractades, perquè elles són l’eix de la nostra feina.

L’envelliment amb dependència és l’eix del nostre treball: sentir-se acollit, acompanyat i respectat, en un entorn vital i dinàmic, potenciar aquelles capacitats que encara es mantenen, assegurar una bona atenció i acompanyar les pèrdues, formen la base de la nostra actuació.

Desenvolupem la nostra feina als nostres centres de Granollers i de l’Ametlla del Vallès, on disposem del personal tècnic i d’atenció personal necessaris, a més del personal de direcció i de serveis.

Fruit de la nostra inquietud de millora, hem implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 amb l’objectiu d’assegurar en tot moment el compliment dels requisits dels usuaris, les seves famílies i els requisits legals aplicables.

La nostra Política de qualitat es basa en els següents compromisos:

  • L’atenció i acompanyament a les persones grans des del màxim respecte i honestedat
  • Complir en tot moment els requisits dels usuaris, les famílies i altres parts interessades
  • Millorar contínuament l’atenció a les persones i la qualitat dels nostres serveis per aconseguir la seva màxima satisfacció
  • Complir els requisits que deriven de la normativa aplicable

El sistema de gestió de qualitat es descriu al Manual de qualitat, als protocols de qualitat i a tota la documentació relacionada, i en controlem l’eficàcia per mitjà d’auditories internes, revisions fetes per la direcció i les enquestes als nostres usuaris i famílies. El sistema és d’obligat compliment a tots els àmbits de l’empresa.

La Direcció vetlla per l’aplicació de la Política i l’assegura davant els clients i altres parts interessades.