Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Transparència

Transparència

Les associacions i les fundacions tenen una cultura pròpia de transparènciade llarga tradició
Aquesta cultura parteix de la seva sensibilitat, i es fonamenta en la consciència de la necessitat de retre comptes a la ciutadania i als seus grups d’interès sobre els retorns socials efectuats amb diners d’origen públicen benefici de la ciutadania.

En aquest context, la Llei 19/2014, del 29 de desembre,de transparència, accés a la informació pública i bon governdetermina quines són concretament les obligacions de transparència d’aquestes entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts sigui homogeni. Seguint aquest máxima en aquest apartat hi ha la memoria de l’entitat de cada any i el resultat de les auditories .