Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

LA PREVENCIÓ DE LESIONS EN LES TRANSFERÈNCIES I MOBILITZACIONS DE PERSONES

 

Les transferències i mobilitzacions són moviments que portem a terme habitualment per ajudar als usuaris que necessiten ajuda per moure’s d’un lloc a l’altre .Aquestes mobilitzacions poden comportar un  alt risc d’accidents dels quals es deriven trastorns musculoesquelètics , i que amb el temps poden desencadenar patologies invalidants (disminució del potencial físic del professional).

S’entén per mobilització el moviment que es porta a terme sobre una superfície canviant de posició, ja sigui de manera activa, sota la supervisió d’un professional sanitari, o passivament, aplicada per un professional.

D’altra banda, la transferència és l’acte de canviar de pla i superfície de recolzament. Implica més risc, donat que hi ha un moment en què es perd el punt de suport i es pot desencadenar una caiguda. El fet que el professional/cuidador que desenvolupa la funció de cura de qualsevol persona amb dèficit de mobilitat (sigui moderada o total) faci una correcta mobilització i/o transferència, gràcies al coneixement del procediment més adequat, és prioritari, ja que pot prevenir afeccions com mal d’esquena de qui l’efectua i lesions a la persona que rep la transferència o mobilització.

Per tal de evitar lesions i problemes , tan  al personal com al usuari,  realitzem periòdicament formacions dedicades a revisar els procediments de mobilitzacions i transferències .

En aquestes sessions treballem  tot tipus de transferències, mobilitzacions al llit ,cadira- lavabo, cadira-butaca…;  i practiquem la  utilització d’ajudes tècniques que ens ajuden a mobilitzar persones amb dificultats de moviment.

En els centres fem servir dos tipus de grues per la mobilització :

Grua de bipedestació : És un tipus de grua que permet fer les transferències amb seguretat . Per això cal que la  persona es pugui aguantar encara dempeus. Es fan servir per llevar del llit, enllitar, portar al bany , i fer transferències de cadira de rodes a butaca.

Grua de cistella : És un tipus de grua en la que la persona queda basculant sense  tenir cap recolzament al terra. Es fa servir per la mobilització de persones que no poden mantenir-se dempeus, i que per  les seves característiques físiques és molt difícil la mobilització entre dues persones.

Per la mobilització dels usuaris cal que el professional :

  • Mantingui l’esquena recta i flexioni els genolls segons es necessiti més o menys alçada, sense arribar a estirar-los completament, per poder treballar a una alçada similar a la del pacient. Ha de separar els peus i avançar lleugerament aquell dominant, que sol correspondre al costat de la mà dominant, per aconseguir estabilitat i evitar caigudes.

  • – Cal que es mogui al mateix temps que el pacient, tenint-lo a prop del cos i seguint la direcció del moviment.

  • – S’ha de col·locar al costat del pacient cap a on es mourà i mantenir-lo alineat en tot moment.

  • – Ha de moure el pacient per les parts del cos més voluminoses i/o pesades, posant-les en direcció al moviment que es vol fer i de mica en mica, sense fer gaire esforç.

  • – No pot aixecar mai el pacient per l’alt risc de lesió i caiguda que pot comportar.

  • – No pot fer mal i ha de contactar amb cintura, malucs i aixelles per a la transferència i amb esquena, zona cervical o extremitats per a la mobilització, evitant tocar zones sensibles.

Altres tècniques que es practiquen en la formació són com aixecar una persona del terra :

1.-Ajudar a la persona perquè s’aixequi si encara manté  bona mobilitat:

2.- Aixecar-la  entre dues persones per asseure a la cadira sinó és manté dempeus:

3.-Aixecar entre dues persones amb l’ajut d’un llençol :

És important realitzar continument formacions sobre mobilitzacions , i fer servir les ajudes tècniques disponibles a l’abast de tots els professionals.

El major nombre d’accidents que es donen en els centres geriàtrics són lesions provocades per les mobilitzacions als pacients.

Per això des del centre incorporem totes les ajudes tècniques necessàries , i la formació continuada i periòdica  dels professionals, que ens permet reduir de forma considerable les lesions dels professionals i evitar riscos als nostres usuaris.

Malgrat tot,  és impossible garantir  el  risc zero ,tan per el  treballador ,  com per lel  usuari :  un moviment inesperat, qualsevol situació no controlable pot provocar en qualsevol moment una lesió.

No només són aquestes les mesures que duem a terme per evitar accidents i lesions, sinó també es fa  un repartiment equitatiu de les càrregues, i una rotació periòdica de llocs de treball.

El nostre màxim  objectius és reduir les lesions i els riscos el màxim possible per garantir una bona atenció a les persones dels nostres centres.

Equip de fisioterapia  i terapia ocupacional

Residencia Francesca Roig

Fundació Antònia Roura

 

Comments are closed.