Sentir-se acollit, acompanyat i respectat
93 843 29 84
ametlla@fundacioantoniaroura.com
93 870 60 91
granollers@fundacioantoniaroura.com
Dill-Div 10:00-18:00
Horari atenció telefónica

Mesures prevenció COVID19

MESURES PREVENCIÓ COVID19

La Fundació Antònia Roura ha dissenyat ambdós plans de contingència per prevenir la infecció COVID 19 en el centre. Aquestes mesures estan degudament revisades i aprovades per salut publica .

FORMACIÓ CONTINUADA DELS PROFESSIONALS

El personal del centre ha estat format en les mesures de prevenció i atenció en cas de Infecció de COVID 19 .

En l’actualitat els treballadors per accedir al centre han de :

  • Desinfecció calçat entrada
  • Desinfecció de mans , i control de temperatura i símptomes
  • Accés al centre només amb roba de treball
  • Cada 15 dies, en l’actualitat, es realitza prova PCR a tot el personal.

 

VISITES DE FAMILIARS

S’ha preparat una sala per les visites externes , que actualment es poden fer 1 visita a la setmana 2 persones de família, es recomana sempre les mateixes persones.
Per accedir a la visita cal portar mascareta, es fa rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, es fa revisió de símptomes i els familiars han de signar la declaració responsable conforme estan informats de les mesures , i les respectaran.
Degut a la limitació de l’espai les famílies han de trucar per demanar hora de visita :

CENTRE DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Dilluns a divendres de 16h a 19h
Els matins es reserva per als residents més delicats de salut.

CENTRE DE GRANOLLERS

Dimarts i dijous 10h-12h-16h-19h

SORTIDES DE RESIDENTS FORA DEL CENTRE

Només estan autoritzades les sortides per visites a serveis sanitaris o aquelles sortides necessàries per realitzar alguna gestió que requereixi presencia.
Un cop tornen asl centres es canvien de roba, i es desinfecten les ajudes tècniques portin.

Per a més informació poden seguir el canal salut i la informació de l’Associació de recursos assistencials que és la que ens dona suport a nivell general:

INFORMACIÓ CANAL SALUT
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/consulta/index.html?cat=abca6833-6915-11ea-88fa-005056924a59&submit=true&page30d6c1a8-68f8-11ea-88fa-005056924a59=1&googleoff=1

INFORMACIÓ ACRA
https://www.acra.cat/ca/coronavirus-sars-cov-2_573952

ACTUALITZACIONS

QUE ÉS UN GRUP BOMBOLLA
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-que-es-grup-bombolla.mp4

QUE POT PASSAR SI ESTEM EN CONTACTE SENSE PROTECCIÓ
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/post-grup-bombolla.mp4