Centre de dia

HORARIS

8,30h Arribada
9h Esmorzar
10h Activitats
11h Refresc
12h Activitats de gimnàstica
13.15h Dinar
16h Inici activitats tarda
16,30h Berenar
18,30h Acomiadament
Jornada sencera:

de 8h a 18’30h

Jornada matí:

de 9h a 14h (Plaça pública)    /   de 9h a 15h (Plaça privada)

 

PREUS (PLAÇA PRIVADA)

De dilluns a divendres

Jornada sencera                                               770

Jornada matí (9h -15h)                                    550€

De dilluns a dissabte

Jornada sencera                                               910

Jornada matí (9h -15h)                                    680€

De dilluns a diumenge

Jornada sencera                                             1050€

Jornada matí (9h -15h)                                     750€

 

Centre de dia festiu (diumenges i festius)   50€

Centre de dia (dissabtes)                                 40€

 

 LLISTA D’ESPERA

Per tal d’accedir a la llista d’espera publica cal aportar el document de reserva de plaça de la Xarxa Pública de serveis Socials expedit per les serveis municipals. 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR A LINGRÉS:

  • Fotocòpia DNI del beneficiari i familiar responsable
  • CIP (targeta sanitària)
  • Informe mèdic actualitzat (menys de 3 mesos)
  • Medicació, còpia de recepta electrònica i bolquers si n’utilitza
  • Fotocòpia número de compte corrent
  • Muda completa marcada amb el nom