Els nostres professionals

Per atendre les necessitats del nostres residents som un equip de 80 professionals entre els dos centres. A cada centre hi ha una persona responsable de la direcció i de la gestió.

equipgrano        equipametlla

Un equip format per:

                                          taula2

gimnàstallersfisiocontacte2centredia

El treball de tot l’equip té per objectiu, millorar, mantenir o acompanyar en les pèrdues als nostres residents. Per fer-ho possible treballem en equip i periòdicament es realitza una valoració integral de cadascun dels residents per tal d’establir el pla individualitzat d’atenció.

Procurem implicar a les famílies en la cura dels residents, i fomentem la seva participació en les activitats lúdiques i informatives que organitzem. Per l’atenció als serveis hotelers disposem de un equip format per netejadores, bugaderia i cuina.

Agraïm la col·laboració desinteressada que, des de fa molts anys, ens ofereix l’empresa Luque i Castells S.L. com a assessors fiscals, la gestoria Perez en la gestió dels RHHH, i els voluntaris que, seguint la tradició del Sr. Buixadera, en pau descansi, porten la comptabilitat.